"Братя и сестри: мит и реалност" Г-н Абрамович

Връзки с братя и сестри са получили малко внимание в дълбочина психология.

Може би причината за това - собствения си събрат Фройд и опита на Юнг, успешна, се чувстват в безопасност първородния, относително безразлични към своите братя и сестри, казва Юнг анализатор от Ерусалим Хенри Абрамович. В същото време, отношенията с братя и сестри (и липсата на такава) са от голямо значение. В детството си, ние сме склонни да прекарват повече време с братя и сестри, отколкото с родителите си. В ерата на развод, отчуждение и непостоянството на отношенията братя и сестри взаимоотношения често са единственият дългосрочен план. Раждането Поръчка, борещи се за мястото си в семейната система влияят пряко върху формирането на личността. В малкия си книга, Хенри Абрамович обмисля различни аспекти на този сложен, емоционално обременени отношения, които разчитат на митове и клиничните им и личен опит.

клас 200.