Pernilla Stalfelt "Книгата на смъртта"

Темата за смъртта рано започва да се тревожи за децата, от една страна предизвикват страх и любопитство; ние често не знаят как да говоря с тях за такива трудни неща.

Pernilla Stalfelt

Pernilla Stalfelt - шведска детска писателка, художник и преподавател - е убеден: "Възрастните не трябва да потискат любопитството на детето, а по-скоро в подкрепа на техните интереси и да отговори на всички въпроси, дори и ако темата те самите да предизвика смесени чувства." Защо хората умират и другите живи същества, които (според различни версии) се случва след смъртта, са погребани и как да си спомни мъртвите - всичко това е казано с прости и ясни думи, със снимки, като косинус ръка данните на детето.

Отворен свят, 28.