Пол Арден "скочи над главата си"

Книгата е добре известен експерт в областта на рекламата от Пол Арден - един вид наръчник за създаването на нови идеи.

Пол Арден

Книгата е известен експерт в областта на рекламата от Пол Арден - един вид наръчник за създаването на нови идеи. Авторът е убеден, че способността да изберете правилната мишена, не става за стереотипите на баналности и да се премести към него, като се разчита не на публично "знание", но само по себе си изобретателност и въображение - най-добрият начин да се постигне успех не само в областта на рекламата, но и в всяка друга област. Дълбоки и точни скици на Arden, придружени с остроумни илюстрации предизвикват у читателя творческо начало, което води до желанието да се мисли и действа независимо, че е разумно да се използва опита на другите и да не погледнем към фалшив орган.

Gaayathree, 112.

Купи на Amazon