Добрите дела са полезни за тези, които ги ангажират

Колкото по-добри делата, които вършим, толкова по-щастливи Чувстваме се. Тази пряка връзка потвърди мащабно проучване на японски и американски психолози, начело с Кейко Otake (Кейко Otake), проведено в Университета Kwansei Gakuin колеж и Kobe (Япония).

Добрите дела са полезни за тези, които ги ангажират

Колкото по-добри делата, които вършим, толкова по-щастливи Чувстваме се. Тази пряка връзка потвърди мащабно проучване на японски и американски психолози, начело с Кейко Otake (Кейко Otake), проведено в Университета Kwansei Gakuin колеж и Kobe (Япония). Тези, които се изказаха благодарност, нежност и други добри чувства към хората в конкретните ежедневни дейности, а не само по-оптимистични поглед към света, но и физически се чувствам по-добре, чувствам живота си по-хармоничен. Разбира се, добри дела - не е единственият начин да се щастие, все още тези неща са взаимосвързани. Ето защо, ако в един момент изглежда жалко, че всичко е наред, струва си да се опита да направи добър по-често, за да се овладее.