В Алфред Лангли "Емоции и екзистенциална"

Не е лесно да се разбере чувствата си - понякога ни страх, гняв или радост толкова силна и неуправляем, че огромното интелект, а понякога и толкова слаба и имплицитно, че ние не се осмеляват да им се доверите.

В Алфред Лангли

Не е лесно да се разбере чувствата си - понякога ни страх, гняв или радост толкова силна и неуправляем, че огромното интелект, а понякога и толкова слаба и имплицитно, че ние не се осмеляват да им се доверите. Въпреки това, екзистенциална психология на Алфред Лангли убеден, че всеки един от нас е в състояние да се движите в морето на чувствата и да управляват своето емоционално състояние, и като резултат живее живота си по-пълноценен, доверявайки се на себе си и да следва своите истински желания. Събиране, съставен от статии и изказвания от Ленгли (7 от 10 текстове) и други европейски учени, терапевти и специалисти в екзистенциална анализа - това е най-пълно издание на екзистенциална теория на емоциите. Сред темите, включени - появата на емоция и агресия, връзката на ума и емоциите, значението на психодинамика и справяне реакции, ефектът от болка на човешкото съществуване. Хуманитарни Център, 332.

Купи на Amazon