"В АБВ на емоционална интелигентност" AI Андреева

Преглед на емоционална интелигентност модели, които да обяснят защо, всъщност, се развива тя, както и упражнения.

Различните автори интерпретират интелекта и емоциите по различен начин, да не говорим за тяхната комбинация. Ирина Андреева психолог предлага компактен и представител преглед на моделите на емоционална интелигентност (4 чуждестранни и три руски), се отнася тази концепция за други (с емоционалната интелигентност и емоционално творчество), заяви различия между половете в изразяването на емоции и тяхното управление (например, мъжете по-силен забрана страх, а жените - на гняв), обяснява защо разработването на вашата емоционална интелигентност. Книгата дава възможност да се премине от теория към практика, прави упражнения, за да признае собствените си и тези на другите емоции и причиняване на други положителни преживявания. Публикацията е предназначена за тези от нас, които не се страхуват от гледна точка, е готов да се мисли за новата информация и иска да направи възможно най-пълното разбиране на въпросите по същество.

BHV-Петербург, 288.