Creative - толкова ексцентричен?

Ексцентритет се превърна в основен идентифициране символ за принадлежност към "креативната класа."

Creative - толкова ексцентричен?

Creative хората винаги се държат екстравагантно, дори и предизвикателно. Този стереотип е толкова здраво установени в общественото съзнание, че ексцентричността е знак за маркировка за принадлежност към "креативната класа." Резултатът: когато става въпрос за творческа дейност, ние със сигурност оценят постиженията над тези хора, чието поведение изглежда ексцентричен, предизвикателен, извън обхвата на конвенционален *. Но ако гениите на миналото сякаш неговите съвременници чудаци, тъй като те не се вписват в рамките на обичайните, но сега картината е различна: съзнателното странност необичайно поведение - начин да се отговори на идеите на творческата личност. Истинските конформисти днес - тези, чието поведение съответства на този стереотип, а други рискуват да бъдат оставени в сянка.

* European Journal по социална психология, 2014, кн. 44.