Райнер Мария Рилке: "Живи въпроси"

Големият поет-модернист ХХ век - защо въпросите понякога са по-важни от отговорите в нашия живот.

Райнер Мария Рилке:

"Ти си толкова млад, животът ви е в самото начало, а аз ви моля: имате търпение, като се има предвид, че сърцето ви не е уредено, а дори и обичам ви съмнение. Вашият въпрос като стая заключен с ключ, или книги, написани в много чужд език. Не търсете отговори сега, че не може да се даде, защото отговорите не може да бъде живота ви. На живо сега на въпроса. Може би ще след това постепенно, без да забележи, че в някои много далечен ден живеят, за да отговори. " Райнер Мария Рилке *

* "писма на млад поет" (R. Рилке "писма на млад поет Мека" W. W. Norton & Company, 1993)

Райнер Мария Рилке (1875-1926) - чешко-австрийската поет и романист, изключителен фигура в модернизма на ХХ век. Неговото наследство включва редица стихосбирки, роман и няколко тома кореспонденция.