"Помогни на семейството: психологията на решения и да се промени" М. Bebchuk, Е. Zhuykova

Рядък книга в нашата литература по въпросите на осиновяването. Нейните автори, директор на Института за интегративна Семейна терапия Марина Bebchuk и семеен психолог Катрин Zhuykova, пише сериозно проучване и в същото време да отговори на многото належащи въпроси. Как "да се направи" дисфункционално семейство защо кръвни родителите могат да изоставят децата си как да се справят с тайната на осиновяването, могат да си сътрудничат в кръвта и осиновители, с някои психологически проблеми, пред които са изправени на осиновителите и осиновеното дете, тъй като те могат да помогнат за семейно консултиране? Практическо ръководство за тези, които правят трудно решение за осиновяване, както и за професионалисти - семейни психолози и социални работници.

клас 312.