И вие имате някаква интелигентност?

Музикално или логическо-математически? Хипотезата за множество видове интелигентност, учените потвърдиха днес.

И вие имате някаква интелигентност?

Идеята за множество видове интелигентност изразява в 1980, психолог Хауърд Gardner (Howard Gardner). Днес, изследвания на мозъчната активност потвърждават хипотезата си чрез идентифициране на области, които са отговорни за седемте вида мислене:

  1. Междуличностни - благодарение на него ние можем да разпознават емоциите, за да разберем мотивите и намеренията на другите да отгатнат.
  2. Пространствена-визуално отговаря за ориентацията на терена, разбиране визуални образи, параметри на физическите си тела.
  3. логическа-математическо работи номера и абстрактно лица.
  4. Вербална-лингвистично отговорен за разбирането на речта, езика структура и значение на думите.
  5. на тялото кинестетична - е способността за задържане на тялото да разпознава и да се контролира усещанията за движение.
  6. личностни позволява да се разбере собствените си емоции и желания.
  7. Musical - способността да се разбере, хармония, ритъм, настроение музика.

Вж. Cerveau и психо, 2015, № 68.